Как се извършва рециклирането в България?

Как да сортираме оптпадаците?

  • Хартията
  • Стъклото
  • Пластмасата
  • Металът

Трябва задължено да сортираме отпадъците си. Хартията, стъклото, пластмасата, металът и батериите се събират отделно. Отговорността за правилното изхвърляне на отпадъците е на фабрики, ресторанти, офиси и магазини. Отговорността за изхвърлянето на битови отпадъци се носи от общините, които имат подробен план за управление на отпадъците, включително допълнителни мерки за намаляване на тяхното количество и намаляване на опасността. От производителите се изисква да рециклират опаковки и стоки с изтекъл срок на годност, включително гуми, батерии, електрически стоки, автомобили и фармацевтични продукти.

Едно от основните постижения в тази област е енергията, която страната получава чрез инсталации за изгаряне на отпадъци. Отоплителната система до голяма степен зависи от това. Швеция дори приема отпадъци от съседни европейски страни, за да покрие нуждите си. Става дума за повече от

един милион тон отпадъци годишно.

Световният ден на рециклирането се отбелязва ежегодно на 15 ноември. Този празник има за цел да привлече вниманието на властите, обществеността и индустрията към проблема с рециклирането на отпадъци.

 

Днес технологиите позволяват да се рециклират от 40 до 60% от отпадъците. Боклукът се използва за шиене на нови дрехи, изграждане на детски площадки, а модерните заводи за преработка на отпадъци отопляват жилищни райони. В Русия секторът за управление на отпадъците е в положение, близко до катастрофално – около 90% от отпадъците не се рециклират, а се изпращат на депо. Безвъзвратно се губят ресурси, които могат да бъдат използвани повторно. За справянето с това трябва да помогне интегрирана система за управление на отпадъците, която се създава в рамките на националния проект Екология. Компанията RT-Invest на държавната корпорация Rostec взема активно участие в изпълнението на тази програма.